Đáp án câu 38 trang 71 – Sách bài tập Toán Tập 1, Phần Đại số.

Đáp án câu 38 trang 71 Câu 38 a) Đường thẳng () : y = 2x – 2 đi qua hai điểm (0 ; -2) và (1 ; 0). Đường thẳng () : y = —-X – 2 đi qua hai điếm (0 ; -2) và (-1,5 ; 0). Đường thẳng () : y = — X + 3 đi qua hai điểm (0 ; 3) và (-9 ; 0). b) Đường thẳng () cắt các đường thẳng () và () thứ tự tại A, B. • Tìm toạ độ của A( ; ). Vì điểm A thuộc cả hai đường thẳng () và () nên ta có : = 2 – 2 = (1/3)....

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án câu 38 trang 71

Câu 38

a) Đường thẳng (d_1 ) : y = 2x – 2 đi qua hai điểm (0 ; -2) và (1 ; 0).

Đường thẳng (d_2 ) : y = —-X – 2 đi qua hai điếm (0 ; -2) và (-1,5 ; 0).

Đường thẳng (d_3 ) : y = — X + 3 đi qua hai điểm (0 ; 3) và (-9 ; 0).

b) Đường thẳng (d_3 ) cắt các đường thẳng (d_1 ) và (d_2 ) thứ tự tại A, B.

• Tìm toạ độ của A(x_1 ; y_1 ).

Vì điểm A thuộc cả hai đường thẳng (d_1 ) và (d_3 ) nên ta có :

y_1 = 2x_1 – 2 = (1/3).x_1 => x_1 = 3 ; y_1 = 4 => A(3 ; 4).

• Tìm toạ độ của B(x_2 ; y_2 ).

Vì điểm B thuộc cả hai đường thẳng (d_2 ) và (d_3 ) nên ta có :

y_2 = (-4/3)x_2 – 2 = (1/3)x_2 + 3 =>x_2 = -3 ; y_2 = 2 => B (-3 ; 2).

c) Sử dụng kết quả bài 13,

AB = sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} = sqrt{(-3 - 3)^2 + (2 - 4)^2} = sqrt{6^2 + 2^2}

AB = sqrt{40} ≈ 6,32 (đơn vị dài trên trục toạ độ).

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: