Đáp án câu 38 trang 11 – Sách Bài tập Toán 9 tập 1, phần Đại số

| Tin mới | Tag:

Đáp án câu 38 trang 11

Câu 38.

Biểu thức B có nghĩa khi sqrt{2x + 3} sqrt{x - 3} có nghĩa và sqrt{x - 3} khác 0.

Nghĩa là B có nghĩa khi x thoả mãn đồng thời hai bất đẳng thức 2x + 3 ≥ 0 và x – 3 > 0 hay x thoả mãn x > 3.

b) Để A và B đồng thời có nghĩa thì x > 3.

Khi đó, ta có A = B (theo tính chất khai phương một thương).

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận