Đáp án câu 35 trang 108 – Sách Bài tập Toán 9 Tập 1, phần Hình học.

| Tin mới | Tag:

Đáp án câu 35 trang 108

Câu 35.

Đưa các tỉ số lượng giác về dạng phân số.

– Dựng tam giác vuông biết cạnh huyền và cạnh góc vuông (hoặc hai cạnh góc vuông) lần lượt bằng tử và mẫu của các tỉ số lượng giác.

Loading…

– Trong mỗi tam giác vuông đó, xác định góc a tương ứng.

Ví dụ :

sin alpha = 0,25 => sinalpha = 1/4.

Dựng tam giác vuông có cạnh huyền bằng 4 và cạnh góc vuông bằng 1. Trong tam giác đó, a là góc đối diện với cạnh bằng 1.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận