Đáp án câu 35 trang 108 – Sách Bài tập Toán 9 Tập 1, phần Hình học.

Đáp án câu 35 trang 108 Câu 35. Đưa các tỉ số lượng giác về dạng phân số. – Dựng tam giác vuông biết cạnh huyền và cạnh góc vuông (hoặc hai cạnh góc vuông) lần lượt bằng tử và mẫu của các tỉ số lượng giác. Loading... – Trong mỗi tam giác vuông đó, xác định góc a tương ứng. Ví dụ : sin = 0,25 => sin = 1/4. Dựng tam giác vuông có cạnh huyền bằng 4 và cạnh góc vuông bằng 1. Trong tam...

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án câu 35 trang 108

Câu 35.

Đưa các tỉ số lượng giác về dạng phân số.

– Dựng tam giác vuông biết cạnh huyền và cạnh góc vuông (hoặc hai cạnh góc vuông) lần lượt bằng tử và mẫu của các tỉ số lượng giác.

Loading…

– Trong mỗi tam giác vuông đó, xác định góc a tương ứng.

Ví dụ :

sin alpha = 0,25 => sinalpha = 1/4.

Dựng tam giác vuông có cạnh huyền bằng 4 và cạnh góc vuông bằng 1. Trong tam giác đó, a là góc đối diện với cạnh bằng 1.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: