Đáp án câu 34 trang 108 – Sách Bài tập Toán 9 Tập 1, phần Hình học.

Đáp án câu 34 trang 108 Câu 34. a) (h.46) tg = 1/3 nên là một góc nhọn của tam giác vuông có hai cạnh góc vuông là 1 và 3, từ đó ta tính được cạnh huyền khoảng 3,1623. Loading... b) Tương tự câu a) ta có sin = 0,8 ; cos = 0,6. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án câu 34 trang 108

Câu 34.

a) (h.46) tgalpha = 1/3 nên alpha là một góc nhọn của tam giác vuông có hai cạnh góc vuông là 1 và 3, từ đó ta tính được cạnh huyền khoảng 3,1623.

Loading…

b) Tương tự câu a) ta có

sinalpha = 0,8 ; cosalpha = 0,6.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: