Đáp án câu 33 trang 70 – Sách bài tập Toán Tập 1, Phần Đại số.

| Tin mới | Tag:

Đáp án câu 33 trang 70

Câu 33.

Hai đường thẳng y = kx + (m – 2) và y = (5 – k)x + (4 – m) trùng nhau khi và chỉ khi :

k = 5 – k và m – 2 = 4 – m.

Suy ra k = 2,5 và m = 3.

Trả lời : Khi k = 2,5 và m = 3 thì hai đường thẳng đã cho trùng nhau.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận