Đáp án câu 32 trang 70 – Sách bài tập Toán Tập 1, Phần Đại số.

Đáp án câu 32 trang 70 Câu 32. Hai đường thẳng y = (a – 1)x + 2 và y = (3 – a)x +1 có tung độ gốc khác nhau (vì b = 2 và b’ = 1 nên b ≠ b’). Do đó, chúng song song với nhau khi và chỉ khi a – 1 = 3 – a. Suy ra a = 2 . Trả lời : Khi a = 2 thì hai đường thẳng đã cho song song với nhau. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án câu 32 trang 70

Câu 32.

Hai đường thẳng

y = (a – 1)x + 2 và y = (3 – a)x +1

có tung độ gốc khác nhau (vì b = 2 và b’ = 1 nên b ≠ b’).

Do đó, chúng song song với nhau khi và chỉ khi a – 1 = 3 – a. Suy ra a = 2 .

Trả lời : Khi a = 2 thì hai đường thẳng đã cho song song với nhau.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: