Đáp án câu 32 trang 108 – Sách Bài tập Toán 9 Tập 1, phần Hình học.

| Tin mới | Tag:

Đáp án câu 32 trang 108

Câu 32.

a) Đáp số: 15 ;

b) Hướng dẫn : Trước tiên tính CD trong tam giác vuông BCD.

Loading…

Đáp số : AC=13.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận