Đáp án câu 31 trang 69 – Sách bài tập Toán Tập 1, Phần Đại số.

Đáp án câu 31 trang 69 Câu 31. Hai đường thẳng y = 12x + (5 – m) và y = 3x + (3 + m) cắt nhau tại một điểm trên trục tung, nghĩa là chúng có cùng tung độ gốc vì thế phải có : 3 + m = 5 – m ⇔ 2m = 2 ⇔ m = 1. Trả lời : Khi m = 1, hai hàm số đã cho là y = 12x + 4 và y = 3x + 4 và đồ thị của chúng cắt nhau tại một điểm trên trục tung có tung độ bằng 4. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án câu 31 trang 69

Câu 31.

Hai đường thẳng y = 12x + (5 – m) và y = 3x + (3 + m) cắt nhau tại một điểm trên trục tung, nghĩa là chúng có cùng tung độ gốc vì thế phải có :

3 + m = 5 – m

⇔ 2m = 2 ⇔ m = 1.

Trả lời : Khi m = 1, hai hàm số đã cho là y = 12x + 4 và y = 3x + 4 và đồ thị của chúng cắt nhau tại một điểm trên trục tung có tung độ bằng 4.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: