Đáp án câu 20 trang 105 – Sách Bài tập Toán 9 Tập 1, phần Hình học

| Tin mới | Tag:

Đáp án câu 20 trang 105

Câu 20.

Hướng dẫn :

Đặt các đoạn thẳng trong đẳng thức cần chứng minh vào các tam giác vuông thích hợp, rồi áp dụng định lí Py-ta-go để chứng minh.

Loading…

Chẳng hạn :

BD^2 = BM^2 MD^2 ,… Lưu ý hoán vị các số hạng của tổng một cách thích hợp.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận