Đáp án câu 20 trang 105 – Sách Bài tập Toán 9 Tập 1, phần Hình học

Đáp án câu 20 trang 105 Câu 20. Hướng dẫn : Đặt các đoạn thẳng trong đẳng thức cần chứng minh vào các tam giác vuông thích hợp, rồi áp dụng định lí Py-ta-go để chứng minh. Loading... Chẳng hạn : = – ,… Lưu ý hoán vị các số hạng của tổng một cách thích hợp. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án câu 20 trang 105

Câu 20.

Hướng dẫn :

Đặt các đoạn thẳng trong đẳng thức cần chứng minh vào các tam giác vuông thích hợp, rồi áp dụng định lí Py-ta-go để chứng minh.

Loading…

Chẳng hạn :

BD^2 = BM^2 MD^2 ,… Lưu ý hoán vị các số hạng của tổng một cách thích hợp.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: