Đáp án câu 2.4 trang 63 (BT bổ sung) – Sách Bài tập Toán Tập 1 phần Đại số.

Đáp án câu 2.4 trang 63 Câu 2.4. xác định khi m > 0 (1) – ≠ 0 khi m > 0 và m ≠ 5 (2). Vậy điều kiện để hàm số đã cho là hàm số bậc nhất là m > 0 và m ≠ 5. b) Với điều kiện m > 0 và m ≠ 5 thì + > 0. Do đó, điều kiện để hàm số đã cho là hàm số bậc nhất đồng biến trên R là : – > 0, suy ra > <=> m > 5. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án câu 2.4 trang 63

Câu 2.4.

sqrt{m} xác định khi m > 0 (1)

sqrt{m} sqrt{5} ≠ 0 khi m > 0 và m ≠ 5 (2).

Vậy điều kiện để hàm số đã cho là hàm số bậc nhất là m > 0 và m ≠ 5.

b) Với điều kiện m > 0 và m ≠ 5 thì sqrt{m} + sqrt{5} > 0. Do đó, điều kiện để hàm số đã cho là hàm số bậc nhất đồng biến trên R là : sqrt{m} sqrt{5} > 0, suy ra sqrt{m} > sqrt{5} <=> m > 5.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: