Đáp án câu 19 trang 105 – Sách Bài tập Toán 9 Tập 1, phần Hình học

Đáp án câu 19 trang 105 Câu 19. (h.43) Trong tam giác vuông ABC, AB = 6, AC = 8, suy ra BC = 10 (định lí Py-ta-go). Với đường phân giác BM, ta có Xét tam giác BMN. Do BM và BN lần lượt là đường phân giác trong và đường phân giác ngoài tại đỉnh B của tam giác ABC nên BM ⊥ BN. Vậy tam giác BMN vuông tại B. Với đường cao BA ứng với cạnh huyền MN ta có Loading... = AM . AN. Suy ra AN = : AM = : 3 = 12. Đáp số : AM...

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án câu 19 trang 105

Câu 19. (h.43)

Trong tam giác vuông ABC,

AB = 6, AC = 8, suy ra BC = 10 (định lí Py-ta-go).

Với đường phân giác BM, ta có


Xét tam giác BMN. Do BM và BN lần lượt là đường phân giác trong và đường phân giác ngoài tại đỉnh B của tam giác ABC nên BM ⊥ BN. Vậy tam giác BMN vuông tại B.

Với đường cao BA ứng với cạnh huyền MN ta có

Loading…

BA^2 = AM . AN.

Suy ra

AN = BA^2 : AM = 6^2 : 3 = 12.

Đáp số : AM = 3cm ; AN = 12cm.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: