Đáp án Câu 18 – Đề thi vào lớp 6 môn Toán – TRƯỜNG THCS LƯƠNG THẾ VINH Năm 2012

| Tin mới | Tag:

Câu 18. Tìm phân số x nếu biết: x – 11/15 = (3 +x) / 5

Đáp án: x = 5/3

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận