Đáp án câu 16 trang 104 – Sách Bài tập Toán 9 Tập 1, phần Hình học

| Tin mới | Tag:

Đáp án câu 16 trang 104

Câu 16.

5^2 + 12^2 = 169 = 13^2

nên tam giác đã cho là tam giác vuông và góc đối diện với cạnh có độ dài 13 chính là góc vuông.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận