Đáp án câu 15 trang 104 – Sách Bài tập Toán 9 Tập 1, phần Hình học

| Tin mới | Tag:

Đáp án câu 15 trang 104

Câu 15.

Đáp số: Độ dài băng chuyền gần bằng 10,8m.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận