Đáp án câu 14 trang 104 – Sách Bài tập Toán 9 Tập 1, phần Hình học

| Tin mới | Tag:

Đáp án câu 14 trang 104

Câu 14 (h.40).

Trên đường thẳng x lấy ba điểm liên tiếp A, B, c sao cho AB = a, BC = b. Vẽ nửa đường tròn đường kính AC. Từ B kẻ đường vuông góc với AC ; đường vuông góc này cắt nửa đường tròn tại D. Khi đó, đoạn thẳng DB có độ

dài sqrt{ab} .

Lưu ý : Vì D nằm trên đường tròn đường kính AC nên :

Loading…

OA = OC = OD = AC/2

Tam giác ACD có đường trung tuyến OD ứng với cạnh AC bằng một nửa cạnh AC nên là tam giác vuông tại D.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận