Đáp án câu 14 trang 104 – Sách Bài tập Toán 9 Tập 1, phần Hình học

Đáp án câu 14 trang 104 Câu 14 (h.40). Trên đường thẳng x lấy ba điểm liên tiếp A, B, c sao cho AB = a, BC = b. Vẽ nửa đường tròn đường kính AC. Từ B kẻ đường vuông góc với AC ; đường vuông góc này cắt nửa đường tròn tại D. Khi đó, đoạn thẳng DB có độ dài . Lưu ý : Vì D nằm trên đường tròn đường kính AC nên : Loading... OA = OC = OD = AC/2 Tam giác ACD có đường trung tuyến OD ứng với...

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án câu 14 trang 104

Câu 14 (h.40).

Trên đường thẳng x lấy ba điểm liên tiếp A, B, c sao cho AB = a, BC = b. Vẽ nửa đường tròn đường kính AC. Từ B kẻ đường vuông góc với AC ; đường vuông góc này cắt nửa đường tròn tại D. Khi đó, đoạn thẳng DB có độ

dài sqrt{ab} .

Lưu ý : Vì D nằm trên đường tròn đường kính AC nên :

Loading…

OA = OC = OD = AC/2

Tam giác ACD có đường trung tuyến OD ứng với cạnh AC bằng một nửa cạnh AC nên là tam giác vuông tại D.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: