Đáp án câu 13 trang 104 – Sách Bài tập Toán 9 Tập 1, phần Hình học

| Tin mới | Tag:

Đáp án bài 13 trang 104

Câu 13.

a) Dựng tam giác vuông với hai cạnh góc vuông bằng a và b. Khi đó, cạnh huyền của tam giác này có độ dài sqrt{a^2 + b^2} .

b) Dựng tam giác vuông có cạnh huyền là a, một cạnh góc vuông là b. Khi đó cạnh góc vuông kia có độ dài sqrt{a^2 - b^2} .

Loading…

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận