Đáp án câu 12 trang 62 – Chương II, Sách Bài tập Toán Tập 1 phần Đại số.

Đáp án câu 12 trang 62 Câu 12. a) Các điểm trên mặt phẳng toạ độ có tung độ bằng 5 là các điểm M(x ; 5). Vì hình chiếu vuông góc của các điểm M(x ; 5) trên trục Oy là điểm H có tung độ bằng 5 nên tập hợp các điểm M(x ; 5) là đường thẳng vuông góc với trục Oy tại điểm H có tung độ bằng 5. Nói cách khác, tập hợp các điểm M(x ; 5) là đường thẳng song song với trục Ox và cắt trục tung...

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án câu 12 trang 62

Câu 12.

a) Các điểm trên mặt phẳng toạ độ có tung độ bằng 5 là các điểm M(x ; 5). Vì hình chiếu vuông góc của các điểm M(x ; 5) trên trục Oy là điểm H có tung độ bằng 5 nên tập hợp các điểm M(x ; 5) là đường thẳng vuông góc với trục Oy tại điểm H có tung độ bằng 5. Nói cách khác, tập hợp các điểm M(x ; 5) là đường thẳng song song với trục Ox và cắt trục tung tại điểm H có tung độ bằng 5 (h.12).

Phương trình của đường thẳng là y = 5 (hay y = 0.x + 5).

b) Tương tự như trên, ta có :

Tập hợp các điểm có hoành độ bằng 2, tung độ tuỳ ý là đường thẳng

song song với trục Oy và cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 2.

Phương trình của đường thẳng là x = 2.

c) Tập hợp các điểm có tung độ bằng 0 là trục hoành Ox, có phương trình là y = 0.

d) Tập hợp các điểm có hoành độ bằng 0 là trục tung Oy, có phương trình là x = 0.

e) Tập hợp các điểm trên mặt phẳng

toạ độ có hoành độ bằng tung độ chính

là tập hợp các điểm M(x ; y) trong đó

x = ỵ. Vì x, y cùng dấu nên M(x ; y)

thuộc góc phần tư thứ I và thứ III. Mặt

khác |x| = lyl nên M(x ; y) cách đều Ox

và Oy.

Vậy tập hợp các điểm có hoành độ

bằng tung độ là đường thẳng y = x

chứa tia phân giác của góc xOy (h.13).

f) Tương tự như câu e), tập hợp các điểm có hoành độ và tung độ đối nhau là đường thẳng y = -x chứa tia phân giác của góc yOx’ (góc phần tư thứ II và thứ IV) (h.13).

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: