Đáp án câu 12 trang 104 – Sách Bài tập Toán 9 Tập 1, phần Hình học

Đáp án câu 12 trang 104 Câu 12. Vì A, B cùng cách mặt đất 230km nên tam giác OAB cân tại o. Mặt khác, khoảng cách AB bằng 2200km và bán kính Trái Đất gần bằng 6370km, nên ta có OH = = ≈ 6508 > 6370. Loading... Vậy hai vệ tinh đó nhìn thấy nhau. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án câu 12 trang 104

Câu 12.

Vì A, B cùng cách mặt đất 230km nên tam giác OAB cân tại o. Mặt khác, khoảng cách AB bằng 2200km và bán kính Trái Đất gần bằng 6370km, nên ta có

OH = sqrt{ OB^2 - HB^2 } = sqrt{42350000} ≈ 6508 > 6370.

Loading…

Vậy hai vệ tinh đó nhìn thấy nhau.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: