Đáp án câu 11 trang 104 – Sách Bài tập Toán 9 Tập 1, phần Hình học

| Tin mới | Tag:

Đáp án câu 11 trang 104

Câu 11 (h.39)

Đáp số : HB = 25cm; HC = 36cm.

Loading…

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận