Đáp án Câu 11 – Đề thi vào lớp 6 môn Toán – TRƯỜNG THCS LƯƠNG THẾ VINH Năm 2009

| Tin mới | Tag:

Câu 11. Có ba hình vuông. Hình vuông thứ nhất có cạnh là 10m. Hình vuông thứ hai có cạnh là 8m. Hình vuông thứ ba có diện tích bằng diện tích của hình vuông thứ nhất và thứ hai. Hỏi hình vuông thứ ba có cạnh bằng bao nhiêu?

Đáp án: 6

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận