Đáp án câu 108 trang 23 – Sách Bài tập Toán 9 Tập 1, Phần Đại số

Đáp án câu 108 trang 23 Câu 108. a) Chú ý : Với x > 0 thì 9 – x = (3 – )(3 + ). Vậy (3 + )(3 – ) là mẫu chung của biểu thức trong ngoặc thứ nhất. Cũng từ x > 0, có x – 3 = ( – 3). Vậy ( – 3) là mẫu chung của biểu thức trong ngoặc thứ hai. Thực hiện biến đổi trong mỗi ngoặc và rút gọn được : Do 2( + 2) dương nên 4 – phải âm. Ta tìm được x > 16. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án câu 108 trang 23

Câu 108.

a) Chú ý : Với x > 0 thì

9 – x = (3 – sqrt{x} )(3 + sqrt{x} ).

Vậy (3 + sqrt{x} )(3 – sqrt{x} ) là mẫu chung của biểu thức trong ngoặc thứ nhất.

Cũng từ x > 0, có

x – 3sqrt{x} = sqrt{x} (sqrt{x} – 3).

Vậy sqrt{x} (sqrt{x} – 3) là mẫu chung của biểu thức trong ngoặc thứ hai.

Thực hiện biến đổi trong mỗi ngoặc và rút gọn được :


Do 2(sqrt{x} + 2) dương nên 4 – sqrt{x} phải âm. Ta tìm được x > 16.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: