Đáp án câu 107 trang 23 – Sách Bài tập Toán 9 Tập 1, Phần Đại số

| Tin mới | Tag:

Đáp án câu 107 trang 23

Câu 107 :

a) Chú ý : sqrt{x^3} – 1 = {(sqrt{x})^3} – 1 = ( sqrt{x} – 1)(x + sqrt{x} + 1)

1 + sqrt{x^3} = 1 + {(sqrt{x})^3} = (1 + sqrt{x} )(1 – sqrt{x} + x)

Từ đó biến đổi được :

Đáp án câu 107 trang 23

b) B = 3 khi và chỉ khi sqrt{x} – 1 = 3.

Ta có sqrt{x} – 1 = 3 ⇔ sqrt{x} = 4 ⇔ x = 16.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận