Đáp án câu 103 trang 22 – Sách Bài tập Toán 9 Tập 1, Phần Đại số

Đáp án câu 103 trang 22 Câu 103. Khai triển + , ta được x – + 1 Vậy ta có đẳng thức x – + 1 = + Ta thấy ≥ 0 và dấu bằng xảy ra khi = hay x = . Do vậy, + ≥ và dấu bằng xảy ra khi x = Vậy x – + 1 có giá trị nhỏ nhất là và giá trị này đạt được khi x = . Suy ra có giá trị lớn nhất là khi x = Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án câu 103 trang 22

Câu 103.

Khai triển {( sqrt{x} - frac{1}{2})^2} + frac{3}{4} , ta được x – sqrt{x} + 1

Vậy ta có đẳng thức

x – sqrt{x} + 1 = {( sqrt{x} - frac{1}{2})^2} + frac{3}{4}

Ta thấy

{( sqrt{x} - frac{1}{2})^2} ≥ 0 và dấu bằng xảy ra khi sqrt{x} = frac{1}{2} hay x = frac{1}{4} .

Do vậy, {( sqrt{x} - frac{1}{2})^2} + frac{3}{4} frac{3}{4} và dấu bằng xảy ra khi x = frac{1}{4}

Vậy x – sqrt{x} + 1 có giá trị nhỏ nhất là frac{3}{4} và giá trị này đạt được khi x = frac{1}{4} .

Suy ra frac{1}{x - sqrt{x} + 1} có giá trị lớn nhất là frac{4}{3} khi x = frac{1}{4}

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: