Đáp án câu 102 trang 22 – Sách Bài tập Toán 9 Tập 1, Phần Đại số

Đáp án câu 102 trang 22 Câu 102. Điều kiện xác định của A là x ≥ 0. Điều kiện xác định của B là x ≥1. a) Với điều kiện x ≥ 0, ta có x + 1 ≥ 1 nên ≥ Từ đó suy ra + ≥ 1 hay A ≥ 1. Với điều kiện x ≥ 1 ta có x + 4 ≥ 1 + 4 hay x + 4 ≥ 5 nên ≥ Từ đó suy ra + ≥ hay B ≥ . b) Áp dụng kết quả câu a) ta có + ≥ 1. Do đó, dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi = 0 và = 1. Ta tìm được x =...

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án câu 102 trang 22

Câu 102.

Điều kiện xác định của A là x ≥ 0.

Điều kiện xác định của B là x ≥1.

a) Với điều kiện x ≥ 0, ta có x + 1 ≥ 1 nên sqrt{x + 1} sqrt{1}

Từ đó suy ra sqrt{x + 4} + sqrt{x + 1} ≥ 1 hay A ≥ 1.

Với điều kiện x ≥ 1 ta có x + 4 ≥ 1 + 4 hay x + 4 ≥ 5 nên sqrt{x + 4} sqrt{5}

Từ đó suy ra sqrt{x + 4} + sqrt{x - 1} sqrt{5} hay B ≥ sqrt{5} .

b) Áp dụng kết quả câu a) ta có

sqrt{x} + sqrt{x + 1} ≥ 1.

Do đó, dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi

sqrt{x} = 0 và sqrt{x + 1} = 1.

Ta tìm được x = 0.

Theo kết quả câu a), ta có

sqrt{x + 4} + sqrt{x - 1} sqrt{5}

sqrt{5} > 2 nên sqrt{x + 4} + sqrt{x - 1} > 2.

Vậy, không tồn tại x thoả mãn sqrt{x + 4} + sqrt{x - 1} = 2 .

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: