Đáp án câu 101 trang 22 – Sách Bài tập Toán 9 Tập 1, Phần Đại số

Đáp án câu 101 trang 22 Câu 101. a) Khai triển vế phải, so sánh với vế trái, suy ra đẳng thức đúng. b) Áp dụng câu a) ta có A = + Từ đó, nhận thấy x ≥ 4 là điều kiện xác định của A. Rút gọn được A = + 2 + | – 2|. Ta thấy – 2 ≥ 0 ⇔ ≥ 2 ⇔ x – 4 ≥ 4 ⇔ x ≥ 8. Do đó : • Với x ≥ 8, ta có A = + 2 + – 2 = 2. • Với x < 8 (và x ≥ 4), ta có A = + 2 + 2 – = 4. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án câu 101 trang 22

Câu 101.

a) Khai triển vế phải, so sánh với vế trái, suy ra đẳng thức đúng.

b) Áp dụng câu a) ta có

A = sqrt{{( sqrt{x - 4} + 2)^2}} + sqrt{{( sqrt{x - 4} - 2)^2}}

Từ đó, nhận thấy x ≥ 4 là điều kiện xác định của A.

Rút gọn được A = sqrt{x - 4} + 2 + |sqrt{x - 4} – 2|.

Ta thấy sqrt{x - 4} – 2 ≥ 0 ⇔ sqrt{x - 4} ≥ 2 ⇔ x – 4 ≥ 4 ⇔ x ≥ 8.

Do đó :

• Với x ≥ 8, ta có

A = sqrt{x - 4} + 2 + sqrt{x - 4} – 2 = 2sqrt{x - 4} .

• Với x < 8 (và x ≥ 4), ta có

A = sqrt{x - 4} + 2 + 2 – sqrt{x - 4} = 4.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: