Đáp án câu 101 trang 22 – Sách Bài tập Toán 9 Tập 1, Phần Đại số

| Tin mới | Tag:

Đáp án câu 101 trang 22

Câu 101.

a) Khai triển vế phải, so sánh với vế trái, suy ra đẳng thức đúng.

b) Áp dụng câu a) ta có

A = sqrt{{( sqrt{x - 4} + 2)^2}} + sqrt{{( sqrt{x - 4} - 2)^2}}

Từ đó, nhận thấy x ≥ 4 là điều kiện xác định của A.

Rút gọn được A = sqrt{x - 4} + 2 + |sqrt{x - 4} – 2|.

Ta thấy sqrt{x - 4} – 2 ≥ 0 ⇔ sqrt{x - 4} ≥ 2 ⇔ x – 4 ≥ 4 ⇔ x ≥ 8.

Do đó :

• Với x ≥ 8, ta có

A = sqrt{x - 4} + 2 + sqrt{x - 4} – 2 = 2sqrt{x - 4} .

• Với x < 8 (và x ≥ 4), ta có

A = sqrt{x - 4} + 2 + 2 – sqrt{x - 4} = 4.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận