Đáp án câu 1 trang 102 – Sách Bài tập Toán 9 Tập 1, phần Hình học.

| Tin mới | Tag:

Đáp án câu 1 trang 102

Câu 1:

a) hình a

Theo định lý Pi-ta-go, ta có:

Loading…

Theo hệ thức liên hệ giữa cạnh góc vuông và hình chiếu của nó, ta có:

b. Hình b

Theo hệ thức liên hệ giữa cạnh góc vuông và hình chiếu, ta có:

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận