Đáp án bào 129, phần 7, Các số trong phạm vi 10 – Toán nâng cao lớp 1

| Tin mới | Tag:

Đáp án bài 129 Các số trong phạm vi 10

Bài 129.

Đáp số: Bình có 2 viên bi

An có 3 viên bi.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận