Đáp án bài tập vận dụng Các bài toán liên quan đến độ dài đường cao – Ôn thi vào lớp 10 – Hình học

Đáp án bài toán liên quan độ dài đường cao Bài 1. Chọn c. Vì: Bài 2. Chọn d. Bài 3. Chọn a. Bài 4. Chọn a. Vì qua D, dựng đường thẳng vuông góc với DE, cắt BC tại P, trong tam giác vuông DPF, ta có: Bài 5. Chọn d. Bài 6. Chọn b. Vì kẻ BH⊥DC ta có . Suy ra DH=9cm Đường thẳng qua B song song với AC cắt DC tại E. Suy ra: △DBE vuông, có đường cao BH nên: Bài 7. Chọn b. Bài 8. Chọn d. Vì vẽ OH⊥AB. Suy ra...

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án bài toán liên quan độ dài đường cao

Bài 1.

Chọn c. Vì:

Đáp án bài toán liên quan độ dài đường cao

Bài 2.

Chọn d.

Bài 3.

Chọn a.

Bài 4.

Chọn a.

Vì qua D, dựng đường thẳng vuông góc với DE, cắt BC tại P, trong tam giác vuông DPF, ta có:

Đáp án bài toán liên quan độ dài đường cao

Bài 5.

Chọn d.

Bài 6.

Chọn b.

Vì kẻ BH⊥DC ta có DH^2=BD^2-BH^2 . Suy ra DH=9cm

Đường thẳng qua B song song với AC cắt DC tại E.

Suy ra: △DBE vuông, có đường cao BH nên:

Đáp án bài toán liên quan độ dài đường cao

Bài 7.

Chọn b.

Bài 8.

Chọn d.

Vì vẽ OH⊥AB. Suy ra OH=h

Đáp án bài toán liên quan độ dài đường cao

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 13/02 năm 2019 | Tin mới | Tag: