Đáp án bài luyện tập về Tiên đề Ơ – Clit – Giải toán 7

Đáp án bài luyện tập về Tiên đề Ơ – Clit 1. Các câu a) , b) c) e) đúng. Các câu d) f) sai. Câu d) trái với tiên đề Ơ – Clít. Hình vẽ bên chứng tỏ câu f) sai. 2. Câu a) sai, câu b) đúng. Câu a) sai vì: Nếu c // b thì qua I ta có hai đường thẳng phân biệt c và a cùng song song với b: trái với tiên đề Ơ – Clít. 3. Đáp số: x = 80º , y = 60º. 4. 5. 6. 7. 8. Lấy điểm K thuộc n. Kẻ tia Kt // m. Góc...

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án bài luyện tập về Tiên đề Ơ – Clit

1. Các câu a) , b) c) e) đúng.Đáp án bài luyện tập về Tiên đề Ơ - Clit

Các câu d) f) sai. Câu d) trái với tiên đề Ơ – Clít. Hình vẽ bên chứng tỏ câu f) sai.

2. Câu a) sai, câu b) đúng.

Câu a) sai vì: Nếu c // b thì qua I ta có hai đường thẳng phân biệt c và a cùng song song với b: trái với tiên đề Ơ – Clít.

3. Đáp số: x = 80º , y = 60º.

4.

5.

6.

7.

8.

Lấy điểm K thuộc n. Kẻ tia Kt // m. Góc nhọn tạo bởi m và n bằng widehat{K1} .

9. Trước hết chứng tỏ c // d. Sau đó tìm được x = 75º

10.

AB // CD ⇒ widehat{GEB} = widehat{EFD} (hai góc đồng vị) ;

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: