Đáp án bài Hình trụ. Diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ – Sách BT Toán 9 Tập 2 phần Hình học

Đáp án bài Hình trụ 1. Nếu ta xem độ dài của các cạnh AB và AD như là các ẩn thì chúng sẽ là các nghiệm của phương trình bậc hai – 3ax + 2 = 0. Giải phương trình bậc hai này, đối chiếu điệu kiện của đề bài, ta có AB – 2a và AD = a. • Thể tích hình trụ V = .AB = 2. • Diện tích xung quanh của hình trụ = 2AD.AB = 4. 2. Diện tích xung quanh của lọ là • Diện tích đáy của lọ là • Diện...

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án bài Hình trụ

1. Nếu ta xem độ dài của các cạnh AB và AD như là các ẩn thì chúng sẽ là các nghiệm của phương trình bậc hai

x^2 – 3ax + 2a^2 = 0.

Giải phương trình bậc hai này, đối chiếu điệu kiện của đề bài, ta có

AB – 2a và AD = a.

• Thể tích hình trụ

V = pi AD^2 .AB = 2pi a^3 .

• Diện tích xung quanh của hình trụ

S_{xq} = 2pi AD.AB = 4pi a^2 .

2. Diện tích xung quanh của lọ là

• Diện tích đáy của lọ là

• Diện tích xung quanh và diện tích một đáy của lọ là

880 + 616 = 1496 (cm^2 ).

Chọn (E).

3. a) Diện tích xung quanh của hình trụ là

6.2.3,142.9 ≈ 339 (cm^2 ).

b) Thể tích của hình trụ là

6^2 .3,142.9 ≈ 1018 (cm^3 ).

4. Khai triển hình trụ theo một đường sinh và trải phẳng ra, ta có một hình chữ nhật chiều rộng 20cm (h.115). Chiều dài bằng chu vi đáy của cái lọ :

10 x 3,14 = 31,4 (cm).

Cần chú ý đến vị trí của con kiến và giọt mật : Kiến ở điểm A cách đáy 17cm, giọt mật ở điểm B cũng vậy và cách điểm A nửa chu vi đáy của cái lọ.

Lấy C đối xứng với B qua đường thẳng xy. Nối C với A cắt xy ở D ; D là điểm mà con kiến phải bò qua.

Vậy BDA là tuyến đường ngắn nhất ! Bạn hãy tự kiểm nghiệm lấy.

5. Diện tích xung quanh của ống hình trụ là 2pi rb cm^2 . .

Diện tích đáy của ống hình trụ là pi r^2 cm .

Diện tích ống được bao phủ bởi lớp sơn là 2(2pi rb + pi r^2 ) (cm^2 )

Chọn (A).

6. Thể tích vật thể hình trụ là pi . {(2r)}^2 .2r = 8pi r^3 (cm^3 ).

Thể tích lỗ khoan hình trụ là pi . r^2 . r = pi r^3 (cm^3 ).

Thể tích phần vật thể còn lại là 8pi r^3 pi r^3 = 7pi r^3 (cm^3 ).

Chọn (B)

7. Khối lượng mẩu pho mát là

pi .10^2 .8 = 800pi (cm^3 ).

Khối lượng mẩu pho mát là

Chọn (B).

8. Diện tích mỗi hình tròn đáy của hình trụ là

9. 2m = 200cm

Diện tích xung quanh của cái trục lăn là

42 x 22/7 x 200 = 26400 (cm^2 )

Diện tích trục lăn tạo ra trên mặt sân phẳng là

26400 x 10 = 264000 (cm^2 ).

Chọn (D).

10. Ta nghiêng cái cốc hình trụ đầy sữa, rót sữa ra vật chứa cho đến khi sữa trong cốc của hình trụ tạo thành góc AOB như hình vẽ. Khi đó, số sữa trong cốc còn đúng một nửa (h.116).

11. Thể tích của nước trong thùng chứa là


Vậy khối lượng nước đổ vào thùng là 16500000g = 16500kg.

Chọn (B).

13. Thể tích hình hộp chữ nhật là

10 x 14 x 20 = 2800 (cm^3 ).

Thể tích nửa hình trụ là

Thể tích của vật thể hình học này là

2800+ 1540 = 4340 (cm^3 ).

Chọn (A).

>> Xem thêm

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: