Đáp án bài 96 – Các phép tính trong phạm vi 100 (P5) – Toán nâng cao lớp 2

Đáp án bài 96 Bài 96. Số vở của Tú là: 23 + 15 = 38 (quyển vở). Đáp số: 38 quyển vở Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án bài 96

Bài 96.

Số vở của Tú là:

23 + 15 = 38 (quyển vở).

Đáp số: 38 quyển vở

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 12/03 năm 2019 | Tin mới | Tag: