Đáp án bài 96 – Các phép tính trong phạm vi 100 (P5) – Toán nâng cao lớp 2

| Tin mới | Tag:

Đáp án bài 96

Bài 96.

Số vở của Tú là:

23 + 15 = 38 (quyển vở).

Đáp số: 38 quyển vở

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận