Đáp án bài 95 – Các phép tính trong phạm vi 100 (P5) – Toán nâng cao lớp 2

Đáp án bài 95 Bài 95. Số gạo nếp mẹ mua là: 24-15 = 9 (kg). Đáp số: 9kg gạo nếp Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án bài 95

Bài 95.

Số gạo nếp mẹ mua là:

24-15 = 9 (kg).

Đáp số: 9kg gạo nếp

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 22/12 năm 2018 | Tin mới | Tag: