Đáp án bài 9 – Toán hình học – Toán đố nâng cao lớp 4

| Tin mới | Tag:

Bài 9 hình học

Miếng đất hình chữ nhật có chiều dài hơn rộng 12m. Tổng chiều dài và chiều của miếng đất:

132 : 2 = 66 (m)

Chiều rộng miếng đất:

(66 – 12) : 2 = 27 (m)

Chiều dài miếng đất:

66 – 27 = 39 (m)

Diện tích miếng đất:

39 × 27 = 1053 (m²)

Đáp số: 1053 m²

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận