Đáp án bài 9 – Tìm hai số khi biết tổng và hiệu (phần 2)

Bài số 9 Hai số có tổng bằng 182 và số lớn có nhiều hơn số bé một chữ số nên số lớn phải có ba chữ số và số bé có hai chữ số. Gọi số lớn là thì số bé là Ta có: = 100 + hay: – = 100 Vậy hiệu của số cần tìm bằng 100 Số lớn là: (182 + 100) : 2 = 141 Số bé là: 141 – 100 = 41 Đáp số: 141; 41 Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Bài số 9

Hai số có tổng bằng 182 và số lớn có nhiều hơn số bé một chữ số nên số lớn phải có ba chữ số và số bé có hai chữ số. Gọi số lớn là overline{1ab} thì số bé là overline{ab}

Ta có: overline{1ab} = 100 + overline{ab}

hay: overline{1ab} overline{ab} = 100

Vậy hiệu của số cần tìm bằng 100

Số lớn là:

(182 + 100) : 2 = 141

Số bé là:

141 – 100 = 41

Đáp số: 141; 41

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 11/03 năm 2019 | Tin mới | Tag: