Đáp án bài 9 – Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó (P1)

Hướng dẫn giải bài 9 Số bút chì xanh bán được nhiều hơn bút chỉ đỏ là: 12 – 7 = 5 (bút chì) Trước khi bán số bút chì xanh nhiều hơn bút chì đỏ là: 51 + 5 = 56 (bút chì) Khi đó hiệu số phần bằng nhau là: 3 – 1 = 2 (phần) Trước khi bán, số bút chì đỏ là: 56 : 2 = 28 (cây) Trước khi bán, số bút chì xanh là: 28 + 56 = 84 (cây) Đáp số: 84 bút chì xanh 28 bút chì đỏ Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Hướng dẫn giải bài 9

Số bút chì xanh bán được nhiều hơn bút chỉ đỏ là:

12 – 7 = 5 (bút chì)

Trước khi bán số bút chì xanh nhiều hơn bút chì đỏ là:

51 + 5 = 56 (bút chì)

Khi đó hiệu số phần bằng nhau là:

3 – 1 = 2 (phần)

Trước khi bán, số bút chì đỏ là:

56 : 2 = 28 (cây)

Trước khi bán, số bút chì xanh là:

28 + 56 = 84 (cây)

Đáp số: 84 bút chì xanh

28 bút chì đỏ

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 13/03 năm 2019 | Tin mới | Tag: