Đáp án bài 9 – Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó (P1)

| Tin mới | Tag:

Hướng dẫn giải bài 9

Số bút chì xanh bán được nhiều hơn bút chỉ đỏ là:

12 – 7 = 5 (bút chì)

Trước khi bán số bút chì xanh nhiều hơn bút chì đỏ là:

51 + 5 = 56 (bút chì)

Khi đó hiệu số phần bằng nhau là:

3 – 1 = 2 (phần)

Trước khi bán, số bút chì đỏ là:

56 : 2 = 28 (cây)

Trước khi bán, số bút chì xanh là:

28 + 56 = 84 (cây)

Đáp số: 84 bút chì xanh

28 bút chì đỏ

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận