Đáp án bài 9 – Phân số và các phép tính với phân số (phần 3)

| Tin mới | Tag:

Đáp số bài 9

Trong một giờ vòi thứ nhất chảy được 1/ 5 hồ

Trong 2 giờ vòi thứ nhất chảy được 2/5 hồ.

Trong một giờ vòi thứ hai chảy được 1/3 hồ

Khi bắt đầu mở vòi thứ hai thì phần hồ chưa có nước bằng:

Đáp số bài 9

Cả hai vòi chảy đầy 3/5 hồ trong thời gian:

Thời gian từ lúc vòi thứ nhất bắt đầu chảy đến lúc đầy hồ là:

Đáp án: 25/8 giờ

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận