Đáp án bài 9 – Phân số và các phép tính với phân số (phần 2)

| Tin mới | Tag:

Đáp án bài 9

Số công nhân được xếp loại A là:

Đáp án bài 9

Số công nhân được xếp loại B là:

Theo đề bài ta có:

Số công nhân của nhà máy là:

Số công nhân được xếp loại A;

40 : 5 – 2 = 6 (công nhân)

Đáp số: 6 công nhân.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận