Đáp án bài 9 – Phân số và các phép tính với phân số (phần 2)

Đáp án bài 9 Số công nhân được xếp loại A là: Số công nhân được xếp loại B là: Theo đề bài ta có: Số công nhân của nhà máy là: Số công nhân được xếp loại A; 40 : 5 – 2 = 6 (công nhân) Đáp số: 6 công nhân. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án bài 9

Số công nhân được xếp loại A là:

Đáp án bài 9

Số công nhân được xếp loại B là:

Theo đề bài ta có:

Số công nhân của nhà máy là:

Số công nhân được xếp loại A;

40 : 5 – 2 = 6 (công nhân)

Đáp số: 6 công nhân.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 12/01 năm 2019 | Tin mới | Tag: