Đáp án bài 9 – Phần 1 – Đề thi vào lớp 6 môn Toán – TRƯỜNG THPT CHUYÊN AMSTERDAM Năm 2013

| Tin mới | Tag:

Giải bài 9 đề thi vào lớp 6 AMSTERDAM 2013

Bài 9. Cho ba hình vuông MNPG, ABCD và HEFG. Tính tỉ số diện tích của hình tròn nằm trong hình vuông ABCD và hình tròn nằm trong hình vuông HEFG.

Đáp án:

8/9

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận