Đáp án bài 9 – Ôn tập dạng bài toán về hình học – Toán bồi dưỡng lớp 2

Đáp án bài 9 Bài 9. DC = 2 x AB = 2 x a Chu vi hình tứ giác ABCD là: AB + BC + CD + DA = a + a + 2 x a + a = 5 x a. Đáp số: 5 x a. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án bài 9

Bài 9.

DC = 2 x AB = 2 x a

Chu vi hình tứ giác ABCD là:

AB + BC + CD + DA

= a + a + 2 x a + a

= 5 x a.

Đáp số: 5 x a.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 12/03 năm 2019 | Tin mới | Tag: