Đáp án bài 9 – Ôn tập dạng bài toán về hình học – Toán bồi dưỡng lớp 2

| Tin mới | Tag:

Đáp án bài 9

Bài 9.

DC = 2 x AB = 2 x a

Chu vi hình tứ giác ABCD là:

AB + BC + CD + DA

= a + a + 2 x a + a

= 5 x a.

Đáp số: 5 x a.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận