Đáp án bài 9 – Đơn vị đo thời gian – chương III – Toán nâng cao lớp 2

| Tin mới | Tag:

Đáp án bài 9

Bài 9.

Thứ bảy tuần sau là ngày:

16 + 8 = 24

Đáp số: Ngày 24 tháng 9.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận