Đáp án Bài 89 : Các dạng toán về các loại toán điển hình – Giải toán lớp 4

89. Số lẻ nhỏ nhất có bôn chữ số là số 1 001 Số chẩn lớn nhất có bôn chữ sốlà 9 998 Số lớn hơn số bé là : Loading... 9 998 – 1 001 = 8 997 Số bé là : ( 11 993 – 8 997 ) : 2 = 1498 Số lớn là : 1 498 + 8 997 = 10 495 Đáp số : 1 498 và 10 495 Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

89. Số lẻ nhỏ nhất có bôn chữ số là số 1 001

Số chẩn lớn nhất có bôn chữ sốlà 9 998

Số lớn hơn số bé là :

Loading…

9 998 – 1 001 = 8 997

Số bé là : ( 11 993 – 8 997 ) : 2 = 1498

Số lớn là : 1 498 + 8 997 = 10 495

Đáp số : 1 498 và 10 495

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: