Đáp án Bài 88 : Các dạng toán về các loại toán điển hình – Giải toán lớp 4

88. Số lẻ nhỏ nhất có bốn chữ số là số 1001 Số chẩn lớn nhất có ba chữ số là 998 Hiệu giữa hai số phải tìm là : Loading... 1001 -998 = 3 Số bé là (1993 – 3 ) : 2 = 995 Số lớn là : 995 + 3 = 998 Đáp số : 995 và 998 Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

88. Số lẻ nhỏ nhất có bốn chữ số là số 1001

Số chẩn lớn nhất có ba chữ số là 998

Hiệu giữa hai số phải tìm là :

Loading…

1001 -998 = 3

Số bé là (1993 – 3 ) : 2 = 995

Số lớn là : 995 + 3 = 998

Đáp số : 995 và 998

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: