Đáp án bài 87 – Các phép tính trong phạm vi 100 (P5) – Toán nâng cao lớp 2

| Tin mới | Tag:

Đáp án bài 87

Bài 87.

Tuổi của mẹ Lan là:

46 – 6 = 40 (tuổi).

Tuổi của Lan là:

40 – 25 = 15 (tuổi).

Đáp số: 15 tuổi

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận