Đáp án Bài 87 : Các dạng toán về các loại toán điển hình – Giải toán lớp 4

87. Giữa hai số còn có 333 số tự nhiên nữa nên từ số bé đến số lớn có 335 số tự nhiên liên tiếp và có 334 khoảng cách 1 đơn vị nên số lớn hơn số bé là : 1 x 334 = 334 Số bé là : ( 1968 – 334 ) : 2 = 817 Loading... Số lớn là : 817 + 334 = 1 151 Đáp số: 817 và 1 151 Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

87. Giữa hai số còn có 333 số tự nhiên nữa nên từ số bé đến số lớn có 335 số tự nhiên liên tiếp và có 334 khoảng cách 1 đơn vị nên số lớn hơn số bé là :

1 x 334 = 334

Số bé là : ( 1968 – 334 ) : 2 = 817

Loading…

Số lớn là : 817 + 334 = 1 151

Đáp số: 817 và 1 151

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: