Đáp án bài 86 – Các phép tính trong phạm vi 100 (P5) – Toán nâng cao lớp 2

Đáp án bài 86 Bài 86. Số lít nước trong thùng thứ hai là: 32 – 8 = 24 (lít). Số lít nước đựng trong cả hai thùng là: 32 + 24 = 56 (lít). Đáp số: 56 lít nước. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án bài 86

Bài 86.

Số lít nước trong thùng thứ hai là:

32 – 8 = 24 (lít).

Số lít nước đựng trong cả hai thùng là:

32 + 24 = 56 (lít).

Đáp số: 56 lít nước.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 05/03 năm 2019 | Tin mới | Tag: