Đáp án bài 86 – Các phép tính trong phạm vi 100 (P5) – Toán nâng cao lớp 2

| Tin mới | Tag:

Đáp án bài 86

Bài 86.

Số lít nước trong thùng thứ hai là:

32 – 8 = 24 (lít).

Số lít nước đựng trong cả hai thùng là:

32 + 24 = 56 (lít).

Đáp số: 56 lít nước.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận