Đáp án Bài 86 : Các dạng toán về các loại toán điển hình – Giải toán lớp 4

86. Số nhỏ nhất có ba chữ số là 100. Vậy tổng của hai số đó là 100. Hai số lẻ liên tiếp hơn (kém) nhau 2 đơn vị. Số lẻ bé là : (100- 2 ) : 2 = 49 Loading... Số lẻ lớn là : 49 + 2 = 51 Đáp số : 49 và 51 Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

86. Số nhỏ nhất có ba chữ số là 100. Vậy tổng của hai số đó là 100.

Hai số lẻ liên tiếp hơn (kém) nhau 2 đơn vị.

Số lẻ bé là : (100- 2 ) : 2 = 49

Loading…

Số lẻ lớn là : 49 + 2 = 51

Đáp số : 49 và 51

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: