Đáp án bài 8 – Toán trồng cây – Toán đố lớp 4

Giải bài số 8 Hiệu của 572 và 328 bằng: 572 – 328 = 244 Hai số chẵn liên tiếp các nhau “một khoảng” bằng 2. Vậy từ 328 đến 572 có số các số chẵn làL 244 : 2 + 1 = 123 ( số ) Đáp số: 123 số chẵn Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Giải bài số 8

Hiệu của 572 và 328 bằng:

572 – 328 = 244

Hai số chẵn liên tiếp các nhau “một khoảng” bằng 2. Vậy từ 328 đến 572 có số các số chẵn làL

244 : 2 + 1 = 123 ( số )

Đáp số: 123 số chẵn

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 28/02 năm 2019 | Tin mới | Tag: