Đáp án bài 8 – Phân số và các phép tính với phân số (phần 3)

| Tin mới | Tag:

Đáp số bài 8

Trong 1 giờ vòi thứ nhất chảy được 1/8 hồ.

Trong 1 giờ vòi thứ hai chảy được

Đáp số bài 8

Trong một giờ vòi thứ ba chảy được:

Trong 1 giờ cả ba vòi chảy được:

Nếu mở cả ba vòi cùng lúc thì hồ sẽ đầy sau thời gian:

Đáp số: 72/19

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận