Đáp án bài 8 – Phân số và các phép tính với phân số (phần 3)

Đáp số bài 8 Trong 1 giờ vòi thứ nhất chảy được 1/8 hồ. Trong 1 giờ vòi thứ hai chảy được Trong một giờ vòi thứ ba chảy được: Trong 1 giờ cả ba vòi chảy được: Nếu mở cả ba vòi cùng lúc thì hồ sẽ đầy sau thời gian: Đáp số: 72/19 Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Đáp số bài 8

Trong 1 giờ vòi thứ nhất chảy được 1/8 hồ.

Trong 1 giờ vòi thứ hai chảy được

Đáp số bài 8

Trong một giờ vòi thứ ba chảy được:

Trong 1 giờ cả ba vòi chảy được:

Nếu mở cả ba vòi cùng lúc thì hồ sẽ đầy sau thời gian:

Đáp số: 72/19

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 09/03 năm 2019 | Tin mới | Tag: