Đáp án bài 8 – Phần 1 – Đề thi vào lớp 6 môn Toán – TRƯỜNG THPT CHUYÊN AMSTERDAM Năm 2013

| Tin mới | Tag:

Giải bài 8 đề thi vào lớp 6 AMSTERDAM 2013

Bài 8. Một cửa hàng định giá bán một chiếc áo lãi 10% so với giá nhập hàng. Trên thực tế chiếc áo chỉ bán được với giá bằng 85% so với giá định bán và đã lỗ 6500 đồng. Hỏi chiếc áo được nhập với giá bao nhiêu?

Đáp án:

100.000 đồng

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận