Đáp án bài 8 – Ôn tập dạng bài toán về hình học – Toán bồi dưỡng lớp 2

| Tin mới | Tag:

Đáp án bài 8

Bài 8.

Theo đề bài ra ta có:

Chu vi hình tứ giác ABCD là:

AB + BC + CD + DA = 50 (cm).

AB + BC + CD = 32 (cm).

Suy ra: DA = 50 – 32 = 18 (cm).

CD + DA = 25 (cm).

CD = 25 – 18 = 7 (cm).

Vậy CD dài 7cm.

Đáp số: CD = 7cm.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận