Đáp án bài 8 – Ôn tập dạng bài toán về hình học – Toán bồi dưỡng lớp 2

Đáp án bài 8 Bài 8. Theo đề bài ra ta có: Chu vi hình tứ giác ABCD là: AB + BC + CD + DA = 50 (cm). AB + BC + CD = 32 (cm). Suy ra: DA = 50 – 32 = 18 (cm). CD + DA = 25 (cm). CD = 25 – 18 = 7 (cm). Vậy CD dài 7cm. Đáp số: CD = 7cm. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án bài 8

Bài 8.

Theo đề bài ra ta có:

Chu vi hình tứ giác ABCD là:

AB + BC + CD + DA = 50 (cm).

AB + BC + CD = 32 (cm).

Suy ra: DA = 50 – 32 = 18 (cm).

CD + DA = 25 (cm).

CD = 25 – 18 = 7 (cm).

Vậy CD dài 7cm.

Đáp số: CD = 7cm.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 03/03 năm 2019 | Tin mới | Tag: